Tidigare miljöprogram och planer

Här hittar du de program och planer som gällde för Göteborgs Stad innan det nya miljö- och klimatprogrammet 2021-2030 antogs. De här dokumenten gäller alltså inte längre.

Göteborgs Stads miljöprogram och handlingsplan  fram till 2020 

Göteborgs Stads miljöprogram 2013-2020

Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018-2020

Göteborgs tolv miljömål   fram till 2020

Göteborgs miljömål hade sin utgångspunkt i Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål. Av dessa valde Göteborgs Stad ut de tolv mål som var viktigast för göteborgssamhället och skapade egna, lokala miljömål. 

Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2019 

Målen var en del av Göteborgs Stads miljöprogram som ersattes av det nya miljö och klimatprogrammet år 2021.

Klimatstrategiskt program för Göteborg   fram till 2020

Klimatstrategiskt program för Göteborg

Bilagor till det klimatstrategiska programmet

Program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster  fram till 2020

Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2019-2025

Kemikalieplan för Göteborgs Stad   fram till 2020