Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Nu har Göteborg ett nytt miljöprogram. Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 ska driva och öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan.

Miljö- och klimatprogrammets webbplats

Miljö-  och klimatprogrammet har en egen webbplats:
Miljö och klimat Göteborg 2030

Läs programmet

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030