Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Syftet med energiplanen är bland annat att driva på åtgärder för att nå miljömålet för klimatet i miljö- och klimatprogrammet.

Planen beskriver hur Göteborgs Stad ska uppnå de energimål som finns i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, och samtidigt upprätthålla ett fortsatt stabilt energisystem med god tillgång till el och hållbara bränslen, utan avbrott och störningar.

Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Syften med energiplanen 2022-2030

  • Driva på åtgärder som leder till att Göteborgs Stad når följande mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030:

    • Minska energianvändningen i bostäder och lokaler

    • Producera energi enbart av förnybara källor

    • Minska klimatpåverkan från transporter

  • Bibehålla och utveckla Göteborgs Stads arbete med att ha en trygg och säker energiförsörjning

  • Vara en gemensam utgångspunkt som visar riktningen för Göteborgs Stads arbete med energifrågor

  • Uppfylla kraven i lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Den säger att varje svensk kommun ska ha en aktuell energiplan som omfattar tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen, och även innehålla en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser.

Ett flygfoto över Göteborg

Foto: Per Pixel Petersson/Göteborg & Co