Program och planer för miljö och klimat

Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Nu har Göteborg ett nytt miljöprogram. Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 ska driva och öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan.

Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Nu finns ett förslag på ny energiplan för Göteborgs Stad. Förslaget var på remiss till 30 september 2021.