Program och planer för miljö och klimat

Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Nu har Göteborg ett nytt miljöprogram. Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 ska driva och öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan.

Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Nu finns ett förslag på ny energiplan för Göteborgs Stad. Planen är just nu ute på remiss och förhoppningen är att många ska tycka till om den.

Tidigare miljöprogram och planer

Här hittar du de program och planer som gällde för Göteborgs Stad innan det nya miljö- och klimatprogrammet 2021-2030 antogs. De här dokumenten gäller alltså inte längre.