Program och planer för miljö och klimat

Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Nu har Göteborg ett nytt miljöprogram. Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 ska driva och öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan.

Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Syftet med energiplanen är bland annat att driva på åtgärder för att nå miljömålet för klimatet i miljö- och klimatprogrammet.