Program och planer för miljö och klimat

Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Nu har Göteborg ett nytt miljöprogram. Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 ska driva och öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan.

Tidigare miljöprogram och planer

Här hittar du de program och planer som gällde för Göteborgs Stad innan det nya miljö- och klimatprogrammet 2021-2030 antogs. De här dokumenten gäller alltså inte längre.