Minska mikroplast från konstgräs

Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster då det är skadligt för miljön. Bland annat handlar det om att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner. En traditionell konstgräsplan är täckt av gummigranulat (små plastkulor). Granulatet riskerar att spridas med regnvatten, snöröjning och spelare till dagvattenbrunnar och omgivande natur.

I Göteborg finns ungefär 70 konstgräsplaner. Cirka 40 är kommunala och sköts av idrotts- och föreningsförvaltningen, resten ägs av föreningslivet och GotEvent.

Fördelen med konstgräsplaner jämfört med en gräsplan är att man kan spela året runt och därmed använda planen mer. För att bollen ska studsa bra, underlaget vara skönt att springa på och för att hålla upp grässtråna sprider man ut ett fyllnadsmaterial, granulat, på planen. Det kan beskrivas som små kulor eller korn. De flesta av Göteborgs Stads planer har en fyllning som består av granulat av nytillverkat industrigummi (EPDM).

Granulat är smått och räknas som mikroplast. Tyvärr hamnar en del av gummigranulatet från konstgräsplanerna i naturen. Granulatet fastnar lätt på spelarnas kläder och skor och sprids även till natur och dagvattenbrunnar när det regnar eller vid planskötsel (exempelvis snöröjning). Det vill vi förhindra. Mikroplaster som hamnar i naturen bryts inte ned naturligt.

På en traditionell konstgräsplan ligger gummigranulat som lätt sprids till omkringliggande natur. Foto: Therese Hivell

Frågor och svar

Filer och dokument