Miljömåltider

Varje år serveras cirka 20 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför ska alla måltider som serveras i stadens verksamheter vara miljömåltider.

Vad är en miljömåltid?

En miljömåltid:

  • är baserad på miljömärkta råvaror
  • är säsongsanpassad
  • består av en stor andel vegetabilier och baljväxter
  • innehåller inte fisk som är utrotningshotad
  • tar hänsyn till etiska aspekter
  • innebär att undvika att slänga mat.

Miljömåltiden gör att vi minskar matens miljöpåverkan. Göteborgs Stad serverar cirka 20 miljoner måltider i skola, vård, omsorg, konferensverksamhet, evenemang och vid representation.