Miljömåltider

Varje år serveras cirka 19 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför ska alla måltider som serveras i stadens verksamheter vara miljömåltider i framtiden.

Vad är en miljömåltid?

En miljömåltid är:

  • baserad på miljömärkta råvaror
  • säsongsanpassad
  • består av en stor andel vegetabilier och baljväxter
  • innehåller inte fisk som är utrotningshotad
  • tar hänsyn till etiska aspekter
  • att undvika att slänga mat.

Miljömåltiden gör att vi minskar matens miljöpåverkan. Göteborgs Stad serverar cirka 19 miljoner måltider i skola, vård, omsorg, konferensverksamhet, evenemang och vid representation. Om alla dessa var miljömåltider skulle vi närma oss att nå flera av våra tolv miljömål.

Så jobbar vi med miljömåltider

Lärande Hållbara måltider är en metod som flera förskolor och skolor använder för att bli mer hållbara. I den metoden ingår att öka andelen miljömåltider.

Det är bara vissa förskolor, skolor och äldreboende som blir serverade miljömåltider idag, men i framtiden planerar staden för att alla våra måltider ska vara enligt konceptet.

Läs mer om hur vi planerar att utveckla stadens arbete med miljömåltider i rapporten Hållbar mat i Göteborg - nuläge, omvärldsbevakning och förslag inför fortsatt arbete.