Kemikalieplan för Göteborgs Stad

Miljögifter är skadligt för människan. Göteborgs Stad arbetar därför för giftfria miljöer. Det gör vi genom Kemikalieplanen.

En gemensam plan med fokus på barnen

I vår vardag finns tusentals olika kemikalier – i kläder, mat, leksaker, möbler och hygienprodukter. Kemikalier underlättar vår vardag men vissa av dessa är miljögifter som kan orsaka cancer, skada vår arvsmassa, minska våra möjligheter att få barn eller påverka våra hormonsystem. Därför arbetar Göteborgs Stad med att skapa giftfria miljöer. Läs mer om gifter i miljön här.

Barn är särskilt känsliga eftersom de växer och utvecklas. Därför prioriterar Göteborgs Stad den miljö där barnen vistas, som förskolor, skolor och idrottsplatser. Vi skapar giftfria miljöer genom att ställa krav på det vi köper in och byter ut leksaker, kläder, möbler, byggmaterial och andra produkter som innehåller farliga ämnen.

Här kan du läsa planen:

Kemikalieplan för Göteborgs Stad

Giftfri miljö – ett av Göteborgs miljömål

Det lokala miljömålet Giftfri miljö innebär att Göteborg ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt. Mer konkret innebär målet att vi i Göteborgs Stads verksamheter inte ska använda de farligaste miljögifterna, så kallade utfasningsämnen, och att vi ska minska mängden miljögifter i barns vardag.

Det gör Göteborgs Stad genom arbetet med Kemikalieplanen och projekten Giftfri förskola, Lärande hållbara måltider, pedagogiska odlingsträdgårdar och säker kemiundervisning i skolor.

Läs rapporten Giftfri miljö i Göteborg – nuläge, omvärldsbevakning och förslag inför fortsatt arbete för att fördjupa dig i problembilden och hur staden kan arbeta framöver för att nå miljömålet.