Hållbara livsstilar

Projektet Hållbara livsstilar underlättar för dig som arbetar med att förändra människors val eller beteende och med att skapa förutsättningar och sammanhang som gör det enklare för människor att leva hållbart.

På den här sidan har vi samlat material från projektet Hållbara livsstilar som ska underlätta för dig som arbetar med förändring för hållbar samhällsutveckling. Det kan handla om insatser inom såväl social, ekonomisk som ekologisk hållbarhet som syftar till att förändra individens val eller beteende. Det kan också handla om att skapa förutsättningar och sammanhang som gör det enklare för individen att leva hållbart.

Handbok och workshop-material

En insats har mycket större chans att bli effektiv om du planerar den ordentligt från början. I filmen nedan får du en introduktion till handboken Hållbara livsstilar och workshop-materialet som du kan använda för att planera och utvärdera din insats. 

Handboken Hållbara livsstilar: hur du lyckas med insats och utvärdering är framtagen för att guida dig steg för steg i din planering. I handboken får du bland annat konkreta tips och beskrivande exempel på hur du kan tänka kring:

 • Behovsanalys
 • Syfte och mål
 • Målgrupp 
 • Val av insats
 • Syfte med utvärderingen
 • Val av utvärderingsmetod 

Du hittar handboken för utskrift i A5-format här Handbok

Handboken är framtagen parallellt med ett workshop-material som du kan använda när du börjar arbeta med din insats. Workshop-materialet är uppdelat i två delar:

 • Workshop del 1 handlar om att ta fram en plan för insatsen och tar ungefär två timmar att genomföra
 • Workshop del 2 handlar om att ta fram en plan för utvärderingen och tar även den ungefär två timmar att genomföra

Minitayrbild på workshop-materialet del 1 och 2

Med materialet finns också en kortare instruktion. Du hittar workshop-materialet i utskriftsformat här  Workshop-material. Materialet ska helst skrivas ut i A3-format, färg och enkelsidigt.

För att du ska få lite extra inspiration och idéer innan du sätter igång hittar du här förifyllt material för fem olika typer av insatser inom fem olika livsstilskategorier. 

Här hittar du även en Power Point-presentation som ger dig en enklare introduktion till workshop-materialet. Introduktion till workshop-material.

Broschyren Hållbara livsstilar 

I broschyren Hållbara livsstilar: den lokala rådigheten kan du läsa om vad begreppet hållbara livsstilar innebär, varför det är viktigt och vilket handlingsutrymme kommuner och regioner har i arbetet för hållbar samhällsutveckling. Broschyren bygger på livsstilshjulet som i sin tur består av olika livsstilskategorier som påverkar hållbar utveckling.

De livsstilskategorier som behandlas i broschyren är: 

 • Mat                                        
 • Bostad 
 • Konsumtion
 • Resor                                             
 • Arbete och utbildning 
 • Fritid 
 • Samhällsengagemang 

Du hittar broschyren för utskrift i A5-format här: Broschyr Hållbara livsstilar . Materialet skrivs enklast ut på A4 i liggande format, dubbelsidigt och med plats för bindning på kortsidan. 

Kunskapsunderlag för strategin Leva hållbart

Om projektet Hållbara livsstilar

Hållbara livsstilar har varit två projekt som i första hand riktat sig mot kommuner och regioner. Det första projektets övergripande syfte var att konkretisera vad som menas med hållbara livsstilar, lista vilka förändringar som behöver göras för att uppnå mer hållbara livsstilar och beskriva vilken rådighet lokala myndigheter har. Resultatet finns samlat i broschyren Hållbara livsstilar ovan.

Det andra projektet fokuserade på att ta fram ett konkret stöd för att bättre kunna planera och utvärdera effekter av insatser för mer hållbara livsstilar, och finansierades av Energimyndigheten 2017-2018.