Om GreenhackGBG

GreenhackGBG är Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar där medskapandet och görandet står i fokus. Vi tror att vi kan göra Göteborg hållbart tillsammans och bjuder in alla göteborgare att bidra med idéer, tankar och kunskap. Vi skapar en plattform för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet genom att både prata om och driva på omställningen till ett mer hållbart Göteborg. Vi finns på Facebook och Instagram som GreenhackGBG.

Person som håller i en borrmaskin.

Namnet GreenhackGBG är sprunget ur så kallade ”lifehacks”, det vill säga smarta och enkla sätt att ta sig an och ta sig förbi vardagsutmaningar. Vi använder samma idé, fast riktar fokus på hållbarhet och uppmanar till att dela ”greenhacks” i sociala medier under #greenhackgbg.

Vi finns Facebook och Instagram.

GreenhackGBG är en bred plattform för Göteborgs hållbarhetsengagemang, där alla kan hitta områden som känns relevanta. Vi vill ha med just dig för att tillsammans skapa ett hållbart Göteborg på riktigt. Hos oss hittar du tips, inspiration och tankar kring vad du kan göra.