GreenhackGBG

Om GreenhackGBG

GreenhackGBG är Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar där medskapandet och görandet står i fokus. Vi tror att vi kan göra Göteborg hållbart tillsammans och bjuder in alla göteborgare att bidra med idéer, tankar och kunskap. Vi skapar en plattform för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet genom att både prata om och driva på omställningen till ett mer hållbart Göteborg. Vi finns på Facebook och Instagram som GreenhackGBG.

About GreenhackGBG

GreenhackGBG is the City of Gothenburg’s initiative to promote sustainable lifestyles with focus on co-creation and action. We believe that we can make Gothenburg sustainable together and invite all Gothenburg citizens to contribute with ideas, thoughts and knowledge. We are creating a platform for social, economic and ecological sustainability.