Gothenburg Climate Partnership - näringsliv och stad i samverkan för klimatet

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad för att minska klimatpåverkan. Här sammanförs regionens miljökompetens i mätbara projekt med fokus på klimatnytta.

Effektiva projekt för bättre klimat 

Göteborgs Stad har som mål har som mål att vara fossilt oberoende år 2030 och står inför stora utmaningar på klimatområdet. Ett historiskt utvecklingssprång väntar och både invånare och företag kommer att påverkas. Att delta i Gothenburg Climate Partnership, GCP, är att möta utmaningarna i ett aktivt samarbete mellan näringsliv och stad, genom projekt som ger mätbar positiv effekt för klimatet.   

Nytta för staden och näringslivet 

I GCP kan vi uträtta saker som ett enskilt företag inte klarar själv, men som blir möjliga genom samarbete och samverkan. Företagen som vill delta i Gothenburg Climate Partnership är företag som vill göra skillnad, som insett att den egna affären blir mer lönsam med en starkare hållbarhetsprofil. GCP vill samla Göteborgsregionens starkaste miljökompetens från såväl näringsliv, akademi och ideella organisationer som från aktörer inom Göteborgs Stad. 

Initiativ från staden som styrs av näringslivets behov 

Gothenburg Climate Partnership är en neutral plattform för processhantering, kommunikation, support och konsekvensanalys i projekten. GCP samordnar dem med andra program och initiativ i staden och regionen samt sammanför lämpliga aktörer inom staden med respektive projekt. GCP processleds av Business Region Göteborg.

Är du nyfiken och vill veta mer? Har du redan en utmaning du tror skulle passa för ett projekt inom GCP?
Kontakta  Anastazia Kronberg, verksamhetsledare på Gothenburg Climate Partnership. Läs mer om GCP och pågående projekt här