Giftfri förskola

Barn får i sig kemikalier i högre grad än vuxna och deras kroppar är under utveckling. Det gör att de är känsligare för kemikalier. Eftersom många barn tillbringar en stor del av sin tid i förskolan arbetar Göteborgs Stad för att minska mängden skadliga kemikalier just där.

Varför är barn extra känsliga för kemikalier?

  • Kemikalier har större potential att orsaka skada hos barn. Det beror på att deras kroppar är under utveckling. Deras kroppar är mindre och de äter och andas mer i förhållande till sin egen kroppsvikt. Även mycket små koncentrationer kan då ha stor påverkan. Kemika­lier kan tas upp direkt genom huden hos barn.
  • Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna. De handskas även med varor på ett annat sätt än vad vuxna gör. Att exempelvis tugga på leksaker kan göra att barnet får i sig skadliga kemikalier från leksaken. De får även i sig damm som kan bestå av kemikalier från leksaker, textilier, elektriska produkter och andra varor.

Vad menas med en giftfri förskola?

Ambitionen inom Giftfri förskola är att förskolemiljön ska vara så giftfri att människor och miljö inte påverkas negativt. De ämnen eller kemikalier som är prioriterade att få bort är de så kallade utfasningsämnena. Dessa ämnen kan orsaka cancer, skada vår arvsmassa, minska våra möjligheter att få barn eller påverka våra hormonsystem. De kan också vara extremt långlivade och ansamlas i människor och djur.

Hur når vi dit?

För att förskolorna ska nå målet för Giftfri förskola behövde vi innan år 2020 genomföra 23 åtgärder inom dessa områden:

  • Leksaker och pyssel
  • Kemikalier och avfall
  • Inredning
  • Hygien och städning
  • Inköp
  • Mat och tillagning

Mer information om åtgärderna och ett kompletterande stödmaterial till personalen på förskolorna finns här:

Vägen till en giftfri förskola

Kompletterande stödmaterial

Med hjälp av en affisch kan förskolorna hålla koll på och visa hur långt de har kommit.

Affisch - Giftfri förskola

Lokalförvaltningen och Park- och Naturförvaltningen arbetar för att få bort utfasningsämnen ur byggnaderna och utomhusmiljön.
Förvaltningen för inköp och upphandling arbetar med att ställa kemikaliekrav i upphandlingen och därigenom få in bra varor i de avtal Göteborgs Stad har med leverantörer.

Detta kan du göra hemma

Även hemma finns det en del du kan tänka på för att minska mängden skadliga ämnen. I de här broschyrerna finns tips:

Så minskar du mängden skadliga kemikalier i ditt hem

10 sätt att minska mängden skadliga kemikalier (kortversion)

اجعل بيتك خالياً من السموم (kortversion på arabiska)

No poison in the home! (kortversion på engelska)

سم زدایی در خانه (kortversion på persiska)

Guri ka caagan sun (kortversion på somaliska)

اڵەکەت بەتاڵکە لە ژەهر (kortversion på sorani)