Giftfri förskola

I vår vardag finns tusentals olika kemikalier - i kläder, mat, leksaker, möbler och hygienprodukter. Barn får i sig kemikalier i högre grad än vuxna och deras kroppar är under utveckling, vilket gör att de är känsligare för kemikalier. Eftersom barn tillbringar en betydande del av sin vakna tid i förskolan, arbetar Göteborgs Stad för att minska mängden skadliga kemikalier just där.

Varför är barn extra känsliga?

Två faktorer spelar en avgörande roll i varför barn är extra känsliga för kemikalier.

För det första har kemikalier större potential att orsaka skada hos barn. Det beror på att deras kroppar är under utveckling. Även mycket små koncentrationer kan då ha stor påverkan.

För det andra exponeras barn för kemikalier i högre grad än vuxna. Deras kroppar är mindre och de äter och andas mer i förhållande till sin egen kroppsvikt. Man har också kunnat se att kemika­lier kan tas upp direkt genom huden hos barn. De handskas även med varor på ett annat sätt än vad vuxna gör. Att exempelvis tugga på leksaker kan göra att barnet får i sig skadliga kemikalier från leksaken. De får även i sig damm som kan bestå av kemikalier från leksaker, textilier, elektriska produkter och andra varor.

Vad menas med en Giftfri förskola?

Det lokala miljömålet Giftfri miljö innebär att Göteborg ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt. I Göteborgs stads kemikalieplan (2018-2020) är det tydliggjort att vi ska börja med att fokusera på barns miljöer. De ämnen eller kemikalier som är prioriterade att få bort är de så kallade utfasningsämnena. Dessa ämnen kan orsaka cancer, skada vår arvsmassa, minska våra möjligheter att få barn eller påverka våra hormonsystem. De kan också vara extremt långlivade och ansamlas i människor och djur. Ambitionen inom Giftfri förskola är helt enkelt att förskolemiljön ska vara så giftfri att människor och miljö inte påverkas negativt.

Hur når vi dit?

För att förskolorna ska nå målet för en Giftfri förskola behöver 23 åtgärder genomföras före 2020. Det handlar om åtgärder inom områdena

  • Leksaker och pyssel
  • Kemikalier och avfall
  • Inredning
  • Hygien och städning
  • Inköp
  • Mat och tillagning

Mer information om åtgärderna och ett kompletterande stödmaterial till personalen på förskolorna finns här:

Vägen till en giftfri förskola

Kompletterande stödmaterial

Med hjälp av en affisch kan förskolorna hålla koll på och visa hur långt de har kommit.

Affisch - Giftfri förskola

Lokalförvaltningen och Park- och Naturförvaltningen gör sin del genom att arbeta för att få bort utfasningsämnen ur byggnaderna och utomhusmiljön. Inköp och upphandling i sin tur arbetar med att ställa kemikaliekrav i upphandlingen och därigenom få in bra varor i stadens ramavtal.

Missa inte våra två filmer!

Giftfri Förskola – Göteborgs stad (öppnas i nytt fönster)

Intervjuer med förskolepersonal och förälder (öppnas i nytt fönster)

Detta kan du göra hemma

Även hemma finns det en del du som förälder kan tänka på för att minska mängden skadliga ämnen. Vill du veta vad? Kolla in våra broschyrer för Giftfritt hemma!

Så minskar du mängden skadliga kemikalier i ditt hem

10 sätt att minska mängden skadliga kemikalier (kortversion)

اجعل بيتك خالياً من السموم (kortversion på arabiska)

No poison in the home! (kortversion på engelska)

سم زدایی در خانه (kortversion på persiska)

Guri ka caagan sun (kortversion på somaliska)

اڵەکەت بەتاڵکە لە ژەهر (kortversion på sorani)