Fossilfritt Göteborg

Göteborg ska vara en föregångare inom miljöområdet och en av världens mest framåtsträvande städer, för att möta tidens klimat- och miljöutmaningar.

Lokala åtgärder krävs

För att ta oss an klimatutmaningen har Göteborgs Stad tagit fram rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? Rapporten kartlägger vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet från FN:s klimatavtal.

Rapporten ger ett underlag för politiska beslut om olika åtgärder som krävs för att Göteborg ska klara att bli fossilfritt inom den tid som behövs och ger förslag på 82 konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Arbetsgrupp för fossilfritt Göteborg

För att prioritera bland dessa åtgärder har kommunfullmäktige beslutat att tillsätta arbetsgruppen Fossilfritt Göteborg. Arbetsgruppen består av politiker i kommunfullmäktige. De träffas ungefär en gång i månaden.

Läs mer om hur Göteborgs Stad arbetar för en ekologiskt hållbar stad och vad du själv kan göra för att leva mer klimatsmart under Miljö och klimat.

Representanter i arbetsgruppen för lokala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg

Axel Darvik, (L) 
Grith Fjeldmose, (V) 
Karin Pleijel, (MP)
Blerta Hoti, (S)
Peter Danielsson, (D)
Emmyly Bönfors (C)

Kontaktuppgifter till arbetsgruppen