Fairtrade City Göteborg

Göteborg är en Fairtrade City sedan 2011 och det betyder att Göteborg engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Fairtrade City Göteborg