Smarta kartan

Hur hittar du till alla delningsinitiativ som finns i Göteborg? Smarta kartan visar vägen och är en kartläggning av verksamheter inom delningsekonomin i Göteborg.

Syftet är att underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart genom att inspirera och visa alternativen i Göteborg där du kan få tillgång till prylar och tjänster. På den digitala kartan hittar du ett hundratal initiativ – allt från cykelkök, bytesgrupper och klädbytardagar till gratisbutiker och digitala plattformar för delande.

smartakartan.se

Smarta kartan är framtagen i ett samarbete mellan den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg och Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice. 2016 formaliserades samarbetet genom ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn.

Smarta kartan har vunnit det europeiska priset Eurocities Award. Inför nomineringen togs en kort film om Smarta kartan fram.