Delningsekonomi

Den så kallade delningsekonomin har varit på frammarsch de senaste åren. Det handlar om tillgång framför ägande, till exempel genom bytesrum i flerbostadshus, digitala tjänster, cykel- och bilpooler, samåkningsgrupper, hemma-hos-middagar, klädbytardagar och mycket mer.

Bakom initiativen finns både kommunen, företag och inte minst civilsamhället. Göteborgs Stad arbetar på flera sätt för att främja framväxten av delningstjänster, både genom egna tjänster men också genom samarbete med andra aktörer. Exempel är cykelpoolen Styr&Ställ, hur staden upplåter mark för stadsodling och att invånarna numera kan låna fler saker än bara böcker på vissa av stadens bibliotek.