Det gör Göteborgs Stad

Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljö- och klimatarbete. För att nå stadens miljö- och klimatmål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar stad sker på bred front inom stadens verksamheter.

Åtgärdsprogram mot buller

Göteborgs Stad planerar och bygger för att skapa en trivsam och attraktiv stad med tillgång till goda ljudmiljöer. Därför arbetar vi med en rad åtgärder både för att minska bullret och för att förhindra nya bullerproblem.

Cirkulära Göteborg

Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad. Initiativets syfte är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. I praktiken innebär det att gå från ett samhälle där vi förbrukar till ett samhälle där vi återbrukar. Det gör vi genom att ta bättre hand om det vi redan har.

Goda exempel på miljöarbete i Göteborgs Stad

Kommunens förvaltningar och bolag arbetar på olika sätt för att förbättra miljön i Göteborg. Här kan du läsa om några av dem.

Miljömåltider

Varje år serveras cirka 20 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför ska alla måltider som serveras i stadens verksamheter vara miljömåltider.

Minska mikroplast från konstgräs

Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster då det är skadligt för miljön. Bland annat handlar det om att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner.

Gothenburg Climate Partnership - näringsliv och stad i samverkan för klimatet

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad för att minska klimatpåverkan. Här sammanförs regionens miljökompetens i mätbara projekt med fokus på klimatnytta.

Hållbara livsstilar

Projektet Hållbara livsstilar underlättar för dig som arbetar med att förändra människors val eller beteende och med att skapa förutsättningar och sammanhang som gör det enklare för människor att leva hållbart.

Fairtrade City Göteborg

Göteborg är en Fairtrade City sedan 2011 och det betyder att Göteborg engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.