Göteborg Konst

Konsten spelar en viktig roll i vårt demokratiska samhälle. Den möjliggör för en mängd olika röster att komma till tals i det offentliga rummet. Göteborg Konst ansvarar för att processleda och göra plats för konsten i våra gemensamma miljöer.

Vad är Göteborg Konst?

Göteborg Konst kan svara på dina frågor om konstverken i Göteborgs offentliga rum och tar konsten ut i staden genom att:

  • leda och samordna konstgestaltningar utifrån enprocentregeln
  • placera konstverk ur stadens konstsamling på stadens arbetsplatser
  • få göteborgarna att upptäcka stadens konst med Konstkartan Göteborg
  • bjuda in göteborgarna att påverka stadens konst via Charles Felix Lindbergs donationsfond
  • låta barn ta del av konst i sin skolmiljö via Per och Alma Olssons grundskolefond

Enheten Göteborg Konst är en del av avdelningen Kultur och samhällsutveckling inom kulturförvaltningen.

Till Göteborg Konsts hemsida

Charles Felix Lindbergs donationsfond

När köpmannen Charles Felix Lindberg dog 1909 testamenterade han hela sin förmögenhet "till stadens prydande och förskönande". Det är Charles Felix vi kan tacka för Poseidon på Götaplatsen, Karin Boye-statyn vid Stadsbiblioteket och många andra konstverk i Göteborg.

Vart tredje år går det att lägga komma med förslag till fonden om en plats du tycker ska få en konstgestaltning, plantering eller parkanläggning. Det gör du genom att ta kontakt med en politiker i kommunfullmäktige och be hen lägga en motion med ditt förslag för Charles Felix Lindbergs donationsfond. 

Konstsamlingen: konst i offentliga lokaler

Varje år köper staden in konst till stadens arbetsplatser. Det har vi gjort sedan 1947. Det finns med andra ord tusentals konstverk på stadens skolor, förskolor, äldreboenden och arbetsplatser.

Göteborg Konst registrerar, märker, fotograferar och ramar in de inköpta verken. När en arbetsplats inom staden ansöker om att få konst leder Göteborg Konst processen med att välja ut konst från samlingen till platserna.

Konsten köps in på stadens gallerier och andra plattformar för samtida konst, och det är enbart verk av nu levande konstnärer, svenska och utländska, som väljs. 

Per och Alma Olssons grundskolefond

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som testamenterade delar av sin förmögenhet till staden. Per och Alma Olssons grundskolefond ser till att utvalda skolor dels kan få en konstnärlig utsmyckning av hög kvalitet, dels att barnen får arbeta tillsammans med konstnären.

Enprocentregeln

Sedan 2013 är det ett krav i Göteborgs Stad att förvaltningar och helägda bolag ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till. Det betyder att en yrkesverksam konstnär ska få i uppdrag att skapa ett konstverk eller en konstnärlig gestaltning i anslutning till platsen där det byggs. Regeln gäller både för bostäder, kontor och offentliga rum som parker, lekplatser, torg och trafikplatser.

Göteborg Konst bidrar med rådgivning och stöd till bolagen och förvaltningarna genom hela processen. Kulturnämnden har ett processägarskap och uppföljningsansvar för regeln.

Konstkartan Göteborg

Konstkartan samlar den offentliga utomhuskonsten i Göteborg. Där kan du läsa mer om verken och konstnärerna. Du kan också upptäcka konsten i olika stadsdelar genom att gå konstrundor. 

Till Konstkartan Göteborg

Till konstrundorna