Göteborg Konst

Den offentliga konsten som vi alla har tillgång till är en del av vårt demokratiska samhälle. Du som göteborgare - oavsett vem du är och hur du lever - ska ha möjlighet att uppleva konst i din närmiljö. Den offentliga konsten finns både inomhus och utomhus: på Göteborgs torg, i parkerna och i de offentliga byggnaderna och lokalerna.

Vad är Göteborg Konst?

Enheten Göteborg Konst är en del av sektor Fri Konst och Kultur inom kulturförvaltningen. Verksamheten består av en konstsamling, Charles Felix Lindbergs donationsfond, Per och Alma Olssons grundskolefond, registerhantering samt processledning av enprocentsregeln för staden. Göteborg Konst bidrar till såväl den samtida konsten som de offentliga rummens utveckling i Göteborg.

Till Göteborg Konsts hemsida

Charles Felix Lindbergs donationsfond

När Charles Felix Lindberg dog 1909 testamenterade han hela sin förmögenhet "till stadens prydande och förskönande". Det är Charles Felix vi kan tacka för Poseidon på Götaplatsen, Järntorgsbrunnen och många andra skulpturer.

Göteborg Konsts hemsida finns en konstkarta där du kan hitta och läsa mer om flera av skulpturerna. 

Konst i offentliga lokaler

Varje år köper staden in konst till stadens arbetsplatser. Det har vi gjort sedan 1947. Det finns med andra ord tusentals konstverk på stadens skolor, förskolor, äldreboenden och arbetsplatser.

Konsten köps in på stadens gallerier och det är enbart verk av nu levande konstnärer, svenska och utländska, som väljs. 

Om du jobbar i staden och vill ha konst till din arbetsplats, ta kontakt med Göteborg konst.

Per och Alma Olssons skolfond

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som testamenterade delar av sin förmögenhet till staden. Den fond som numera heter Per och Alma Olssons grundskolefond ser till att utvalda skolor dels kan få en konstnärlig utsmyckning av hög kvalitet, dels att barnen får arbeta tillsammans med konstnären.

Enprocentsregeln

Kommunfullmäktige har beslutat att 1 procent av byggkostnaderna ska gå till utsmyckning/gestaltning. Regeln gäller all nybyggnation och större ombyggnader av lokaler och bostäder i staden samt även vid anläggande och omgörning av offentliga utomhusmiljöer som torg och parker. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska tillämpa regeln.

Kulturnämnden har ett processägarskap och uppföljningsansvar för regeln.