Stadens konst

Den offentliga konsten som vi alla har tillgång till är en del av vårt demokratiska samhälle. Du som göteborgare - oavsett vem du är och hur du lever - ska ha möjlighet att uppleva konst i din närmiljö.

Göteborg Konst

Konsten spelar en viktig roll i vårt demokratiska samhälle. Den möjliggör för en mängd olika röster att komma till tals i det offentliga rummet. Göteborg Konst ansvarar för att processleda och göra plats för konsten i våra gemensamma miljöer.

Urban konst

Urban konst arbetar för att fler ska få ta del av – och själva skapa – konst i det offentliga rummet.