Bibliotek

Det finns alltid ett bibliotek nära dig, digitalt och i din stadsdel. Du är välkommen till vilket du vill, oavsett var du bor. Du lånar, lämnar tillbaka och använder våra digitala tjänster på samma sätt överallt. Det är alltid gratis och öppet för alla.

Bibliotekens sidor på goteborg.se