Barn- och ungdomskultur

Alla barn och unga har rätt till konst och kultur. Därför satsar Göteborgs Stad på barn och ungdomar. Här får du som har ansvar för barn, själv är ung eller jobbar som lärare en överblick över stadens utbud av kulturaktiviteter för barn och unga.

Bibliotek

På Göteborgs Stads bibliotek anordnas många arrangemang som passar unga. Du hittar bibliotekens kalendarier på deras hemsidor. All information om Göteborgs Stads bibliotek finns här:

Bibliotek

En annan av bibliotekens verksamheter är Bokbussen, som besöker många förskolor i Göteborg varje månad. Du hittar Bokbussens tidtabell i länken, tillsammans med övrig information om Bokbussen.

Bokbussens förskoleturer

Kalendarier

I Göteborgs Stads kalendarium hittar du hela stadens utbud av kulturaktiviteter för barn och unga. Du kan filtrera på olika kategorier eller använda sökord som till exempel ”barn” eller ”ungdom”.

Göteborgs Stads kalendarium 

På Kulturpunkten hittar du biljetter till scenkonstevenemang, till exempel barnteater.

Kulturpunkten 

Kulturhus i Göteborg

I kulturhusen samlas olika slags aktiviteter och verksamheter som riktar sig till barn och unga. Det kan vara musik, skapande, motion och möten av olika slag. På vissa kulturhus, som till exempel Frilagret, kan unga själva arrangera kulturevent.

Kulturhus i Göteborg

Kulturskola

Kulturskolan i Göteborg erbjuder undervisning i estetiska ämnen och är till för barn och unga som är mellan 6 och 19 år gamla. I kulturskolan kan barn och unga spela instrument, dansa, sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater och göra mycket annat kul och spännande på sin fritid. 

Kulturskolan i Göteborg

Museum och konsthall

I Göteborg finns det gott om museer för dig som vill se konst, utforska havets djup eller göra en resa i tiden. Är du under 20 år är besöken kostnadsfria.

Hitta museer

För lärare

Skolan ska se till att barn och ungdomar får möta konst och kultur i många olika former. De ska både få ta del av professionell konst och kultur men också få möjlighet att själva utöva och utforska. Som lärare kan du boka många olika kulturaktiviteter för dina elever via Göteborgs Stad, oavsett om du jobbar inom den kommunala skolan eller på en fristående skola. 

Jobbar du på en kommunal skola och vill veta mer kan du kontakta kultursamordnarna på förskoleförvaltningen respektive grundskoleförvaltningen.

Kultursamordning förskola: kultur@forskola.goteborg.se

Kultursamordning grundskola: kulturiskolan@grundskola.goteborg.se

Det finns ingen kultursamordnare för fristående skolor i Göteborg. Jobbar du på en fristående skola och har frågor kan du istället vända dig till kulturförvaltningens konsulent inom kultur för barn och unga: mia.bjorklund@kultur.goteborg.se

KuBo  bokningssida för kulturutbud 

KuBo är en digital plattform och bokningssida med kulturutbud för förskolor, grundskolor och gymnasier. Här hittar du ett brett och kvalitativt utbud av kulturaktiviteter.

På KuBo kan du boka museilektioner från stadens olika museer och konsthall, skolbiovisningar samt evenemang från det fria kulturlivet, bland annat inom dans, litteratur, konst, musik och teater. 

Allt utbud är kostnadsfritt för Göteborgs kommunala förskolor och grundskolor. För fristående grundskolor, förskolor och gymnasier är lektioner på museer och konsthall kostnadsfritt. Övriga evenemang är subventionerade. Priser syns under respektive evenemang.

KuBo  kultur för barn och unga

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns flera hundra kulturaktiviteter för barn och unga samlade. Allt är granskat och kvalitetssäkrat, och för det mesta står professionella konstnärer och utövare bakom aktiviteterna. Utbudet är subventionerat för skolor.

Kulturkatalogen Väst

Har du frågor om det subventionerade utbudet kan du kontakta Mia Björklund, konsulent för barnkultur i Göteborgs Stad.

Subventionerade föreställningar och publika konst- och kulturupplevelser

Göteborgs Stad ger ekonomiskt stöd till aktörer i det fria kulturlivet som vänder sig till barn och unga. Det innebär att skolor kan boka in besök eller upplevelser hos dem och bara betala en del av kostnaden. Det kan till exempel vara att din skolklass besöker en fri teatergrupp och ser en föreställning.

De fria grupperna som är godkända för det ekonomiska stödet, som kallas för utjämningsbidrag, hittar du på sidan ”Godkända för utjämningsbidrag”.

Godkända för utjämningsbidrag