Senior i Centrum

Är du senior, bor du i Centrum och vill ha råd för en bättre vardag med meningsfulla aktiviteter? Hälsofrämjande och Förebyggandes verksamheter i Centrum skapar förutsättningar för delaktighet och inflyttande för att stärker den äldres möjlighet att få uppleva sin vardag begriplig, hanterbar och meningsfull. Genom dialog med dig som äldre och dina anhöriga i stadsdelen kartlägger vi hur behovet av olika former av stödinsatser ser ut. Utifrån det utvecklar vi våra verksamheter.

Till webbplats för Senior i Centrum

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Karl Gustavsgatan 65

Postadress

Box 334
421 23 Västra Frölunda

Träffpunkter och mötesplatser för äldre

Hittar du inte vad du letar efter? Till Träffpunkter och mötesplatser för äldre