Priser för lokaler

Här hittar du priser (taxor) för samlingslokaler, möteslokaler och festlokaler som du kan hyra genom Göteborgs Stad. Du kan boka dem direkt på webben. Bidragsgodkända föreningar hyr lokaler till ett lägre pris (taxa låg).

Du kan boka dessa lokaler direkt på webben:
Sök och boka lokal via e-tjänst

Samlingslokaler

Allégården


Lokal Antal personer vid möte Frånpris per timme, taxa Låg Frånpris per timme, taxa normal Frånpris per timme, helgtaxa
Salen 110 160 kr 370 kr 870 kr
Galleri 50 125 kr 280 kr 450 kr
Kammaren 10 95 kr 200 kr 280 kr
Vita rummet 20 105 kr 240 kr 320 kr
Haga pojkar & flickor 15 105 kr 240 kr 450 kr
Biblioteket 14 115 kr 270 kr 300 kr
Gula rummet 18 105 kr 240 kr 320 kr
Allérummet 10 95 kr 200 kr 280 kr
Fritidslokalen 50 125 kr 280 kr 450 kr

Angered Arenas aktivitetstorg

  • Plats för max 400 personer.
  • Stora trappsteg ner till den stora golvytan kan fungera som en åskådarläktare. 
  • Ytan hyrs inte ut för fest eller konserter. 
  • Läs mer på Angered Arena - Hyr aktivitetstorget

Axel Dahlströms Torg

Du betalar en deposition på 2000 kronor vid bokning.

Lokal Antal personer vid möte Antal personer vid fest Frånpris per timme, Taxa Låg Frånpris per timme, Taxa Normal Frånpris fest
A-salen 120 120 105 kr 205 kr Lördagar 4200 kr
Axelrummet 25   70 kr 100 kr  


Bärby Bygdegård

Deposition 2000 kronor vid fest.

Lokal Antal personer vid möte Antal personer vid fest Frånpris per timme, Taxa Låg Frånpris per timme, Taxa Normal Frånpris fest
Samlingssalen 80 60 130 kr 200 kr 2500 kr

Croatia-Katarina Zrinski

Lokal Antal personer vid möte Frånpris per timme, Taxa Låg Frånpris per timme, Taxa Normal Frånpris fest
Fest-/samlingslokal    
 8000 kr
Mötes-/konferenslokal 200 250 kr/timme 400 kr/timme

Fräntorps Folkets Hus

Vid barnkalas betalar du Taxa Normal.

Lokal Antal personer vid möte Antal personer vid fest Frånpris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal Frånpris fest
A-salen 125 100 180 kr 220 kr 6000 kronor
B-salen 30   90 kr 120 kr  

Frölundaskolan

Lokal Antal personer vid möte Frånpris per timme, Taxa Låg Frånpris per timme, Taxa Normal
Aulan 150 200 kr 400 kr

Gamlestadens medborgarhus

Läs mer på Gamlestadens medborgarhus webbsida eller kontakta bokningsansvariga för prisuppgifter.

 
Lokal Antal personer vid möte Frånpris per timme, Taxa Låg Frånpris per timme, Taxa Normal
Fem olika lokaler 2- 200 personer    
  

Kortedala Forum

Läs mer på Kortedala Forums webbsida eller kontakta bokningsansvariga för prisuppgifter.

 
Lokal Antal personer vid möte Frånpris per timme, Taxa Låg Frånpris per timme, Taxa Normal
Stordala 200    
Ljusdala 100    
Scendala 100    


Nya Lundenskolan

Lokal Antal personer vid möte Frånpris per timme, Taxa Låg Frånpris per timme, Taxa Normal
Aulan 80 110 kr 220 kr

Mariaträffen

Lokal Antal personer vid möte Frånpris per timme, Taxa Låg Frånpris per timme, Taxa Normal
  50 120 kr 220 kr

Noleredsskolan

Lokal Antal personer vid möte Frånpris per timme, Taxa Låg Frånpris per timme, Taxa Normal
Matsal   150 kr 240 kr

Spelets hus, konferensrum

Lokal Antal personer vid möte Frånpris per timme
Matsal 20 100 kr

Torslandaskolan

Lokal Antal personer vid möte Frånpris per timme, Taxa Låg Frånpris per timme, Taxa Normal
Matsal 100 150 kr 240 kr

Tuve Kulturpunkten

Lokal Antal personer vid möte Frånpris per timme, Taxa Låg Frånpris per timme, Taxa Normal
Samlingslokal 150 150 kr
Heldag 900 kr
260 kr
Heldag 1560 kr


Taxa 1 och Taxa 2

Under alla lokaler hittar du tre olika prisalternativ: taxa 1, taxa 2 och festtaxa. Taxa 1 och 2 anger frånpris per timma.

  • Taxa 1: gäller föreningar med bidragsberättigad verksamhet för ungdomar, pensionärer eller personer med funktionsnedsättning
  • Taxa 2: gäller vuxenföreningar/organisationer och privatpersoner

Festtaxa

Fredag- och lördagskvällar kan du hyra vissa av våra lokaler för fest och då betalar du en speciell festtaxa. Festtaxan anges i kronor per tillfälle. Du hyr då lokalen i cirka ett dygn, vilket inkluderar tid för dig att förbereda på eftermiddagen innan och städa nästa förmiddag. Hyr du för fest finns det också speciella uthyrningsregler.

Regler för fest