Priser för lokaler

Här hittar du priser (taxor) för samlingslokaler, möteslokaler och festlokaler som du kan hyra genom Göteborgs Stad. Du kan boka dem direkt på webben. Bidragsgodkända föreningar hyr lokaler till ett lägre pris (taxa låg).

Du kan boka dessa lokaler direkt på webben:
Sök och boka lokal via e-tjänst

Samlingslokaler

Allégården

Lokal Antal personer vid möte Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal
Salen 110 160 kr 370 kr
Galleri 50 125 kr 280 kr
Kammaren 10 95 kr 200 kr
Vita rummet 20 105 kr 240 kr
Haga Pojkar & Flickor 15 105 kr 240 kr
Biblioteket 14 115 kr 270 kr
Gula rummet 18 105 kr 240 kr
Allérummet

10

95 kr

200 kr

Fritidslokalen

50 125 kr 280 kr

Angered Arenas aktivitetstorg

  • Plats för max 400 personer.
  • Stora trappsteg ner till den stora golvytan kan fungera som en åskådarläktare.
  • Ytan hyrs inte ut för fest eller konserter.
  • Läs mer på Angered Arena - Hyr aktivitetstorget.

Axel Dahlströms Torg

Du betalar en deposition på 2000 kronor vid bokning.

Lokal Antal personer vid möte Antal personer vid fest Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal Pris fest
A-salen 120 120 85 kr 180 kr Lördagar 4200 kr
Axelrummet 25 55 kr 85 kr

Backa Folkets Hus

Vid fest- och söndagsbokning lämnas deposition på 2 000 kronor.

Lokal Antal personer vid möte Antal personer vid fest Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal Pris fest
A-salen 200 150 175 290 4400 kr
B-salen 100 80 150 kr 240 kr 3400 kr
D-salen/Kaféet 40 125 kr 190 kr
L-salen 30 30 110 kr 175 kr 1900 kr
A och D-salen 200 180 5000 kr


Bärby Bygdegård

Deposition 2000 kronor vid fest.

Lokal Antal personer vid möte Antal personer vid fest Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal Pris fest
Samlingssalen 80 60 130 kr 200 kr 2500 kr

Croatia

Lokal Antal personer vid möte Antal personer vid fest Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal Pris fest
Klubbstuga 300 8000 kr

Fräntorps Folkets Hus

Vid barnkalas betalar du Taxa Normal.

Lokal Antal personer vid möte Antal personer vid fest Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal Pris fest
A-salen 125 100 180 kr 220 kr 5000 kronor
B-salen 30 90 kr 120 kr

Frölundaskolan

Lokal Antal personer vid möte Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal
Aulan 150 200 kr 400 kr

Gamlestadens medborgarhus

Läs mer på Gamlestadens medborgarhus webbsida eller kontakta bokningsansvariga för prisuppgifter.

Lokal Antal personer vid möte Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal
Fem olika lokaler 2- 200 personer

Glöstorpsskolan

Lokal Antal personer vid möte Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal
Aulan 200 150 kr 240 kr
Matsalen 150 150 kr 240 kr

Kortedala Forum

Läs mer på Kortedala Forums webbsida eller kontakta bokningsansvariga för prisuppgifter.

Lokal Antal personer vid möte Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal
Stordala 200
Ljusdala 100
Scendala 100

Lundby gymnasium/Mötesplats Lundby

Vid evenemang där besökarna betalar entré är priset 12 000 kronor för 10 timmar.

Lokal Antal personer vid möte Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal
Aulan 800

Vardagar 750 kr

Lör-sön: 950 kr

Nya Lundenskolan

Lokal Antal personer vid möte Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal
Aulan 80 110 kr 220 kr

Mariaträffen

Lokal Antal personer vid möte Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal
50 120 kr 220 kr

Noleredsskolan

Lokal Antal personer vid möte Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal
Matsal 150 kr 240 kr

Spelets hus, konferensrum

Lokal Antal personer vid möte Pris per timme
Matsal 20 100 kr

Toleredsskolan

Lokal Antal personer vid möte Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal
Matsal 275 210 kr 320 kr
Aula 210 kr 320 kr

Torslandaskolan

Lokal Antal personer vid möte Pris per timme, Taxa Låg Pris per timme, Taxa Normal
Matsal 100 150 kr 240 kr

Taxa 1 och Taxa 2

Under alla lokaler hittar du tre olika prisalternativ: taxa 1, taxa 2 och festtaxa. Taxa 1 och 2 anger pris per timma.

  • Taxa 1: gäller föreningar med bidragsberättigad verksamhet för ungdomar, pensionärer eller personer med funktionsnedsättning
  • Taxa 2: gäller vuxenföreningar/organisationer och privatpersoner

Festtaxa

Fredag- och lördagskvällar kan du hyra vissa av våra lokaler för fest och då betalar du en speciell festtaxa. Festtaxan anges i kronor per tillfälle. Du hyr då lokalen i cirka ett dygn, vilket inkluderar tid för dig att förbereda på eftermiddagen innan och städa nästa förmiddag. Hyr du för fest finns det också speciella uthyrningsregler.

Regler för fest