Mötes- och festlokaler

Göteborgs Stad hyr ut mötes- och festlokaler för olika aktiviteter och sammankomster. Såväl ideella föreningar och andra typer av organisationer som privatpersoner får hyra lokalerna.

Här hittar du mötes- och festlokaler som Göteborgs Stad hyr ut.

Här hittar du priser (taxor) för samlingslokaler, möteslokaler och festlokaler som du kan hyra genom Göteborgs Stad. Du kan boka dem direkt på webben. Bidragsgodkända föreningar hyr lokaler till ett lägre pris (taxa låg).

Här hittar du de regler som gäller när du vill hyra en lokal av Göteborgs Stad för fest. Desto längre framförhållning desto bättre, men lokaler får som senast bokas en vecka innan festen. Du måste vara 25 år eller äldre för att få boka lokal.

Föreningar, organisationer och privatpersoner kan hyra lokaler genom Göteborgs Stad för fest och möten. Du kan boka lokal via webben eller telefon.

Lägerverksamheten i Göteborgs Stad har flera lägergårdar. Där arrangerar vi läger året för barn i olika åldersgrupper och med funktionsnedsättningar. När lägergårdarna inte används kan du hyra dem till personalträffar, lägerskolor, planeringsdagar, konferenser, team-building, verksamheter på utflykt eller föreningsträffar. Här kan du läsa om gårdarna och göra en intresseanmälan om att hyra en lägergård.