Regler, lokala ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till de nationella lagar och förordningar som finns.

Göteborgs lokala ordningsföreskrifter innehåller bestämmelser som är anpassade efter Göteborgs behov. De lokala ordningsföreskrifterna gäller bara för offentliga platser i Göteborg och är beslutade av kommunfullmäktige. Uppdaterade 1 maj 2018.