Skötsel av gräsmattor

Göteborgs Stad vill att det ska finnas en variation i stadsmiljön och det gäller även gräsmattorna. Därför klipper vi gräsmattorna olika ofta.

Tre typer av gräsytor

Grovt uppdelat finns tre typer av gräsytor – gräsmatta, äng och slåtteryta. Gräsmattorna klassas olika utifrån hur det är tänkt att de ska användas.

Gräsmatta

Det finns fyra kategorier av gräsmatta där det som varierar är hur ofta de klipps.

Till exempel klipps gräsmattor som är tänkta för lek så pass ofta att gräset aldrig blir högre än 8 centimeter. Men det finns andra gräsmattor där gräset får växa sig så högt som 20 centimeter innan det klipps.

Äng

På ängarna slås gräset mellan en och tre gånger per säsong beroende på hur ängen klassas. Efter varje slåtter ska gräset samlas ihop och forslas bort inom en vecka.

Slåtteryta

Slåtterytorna slås antingen en eller två gånger per säsong. Skillnaden jämfört med ängarna är att gräset får ligga kvar.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om de olika klassningarna på gräsmattor och hur de sköts kan du läsa park- och naturförvaltningens parkvårdsbeskrivning som finns på sidan Skötsel, renhållning av parker. Observera att parkvårdsbeskrivningen är en arbetsbeskrivning och inte en informationstext. Den kan därför verka aningen teknisk och svårläst.