Hitta parker och planteringar

I Göteborg finns många parker av olika storlek och karaktär. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

Jubileumsparken

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna redan kunnat ta del av en rad olika aktiviteter i den framväxande Jubileumsparken. Många har svettats i den allmänna bastun, lärt sig segla i seglarskolan, svalkat sig i bassängen och hängt på playan.

Jubileumsparken är ett resultat av de önskemål som göteborgarna har haft inför Göteborgs 400-årsfirande och inför byggandet av Älvstaden. I de medborgardialoger som genomfördes blev det tydligt att många vill ha mer grönska och komma närmare vattnet. Jubileumsparken kan uppfylla båda önskemålen. Parken är också ett område för att testa nya saker och aktiviteter. Det är ett nytt sätt att stadsutveckla Göteborg – att låta människor successivt inta området och göra det till sitt.

Under säsong bubblar det av de aktiviteter som testas i parkområdet. Här ordnas segling, simskola, här finns den det nya utelekrummet "Näsan i blöt" och Park 113 för arrangemang under tak. Här finns också Göteborgs enda utomhusbana för Roller Derby och  ”Alla kan rulla aktivteter” där vi lånar ut utrustning för de som vill prova. Dessutom finns här "Allmänna badet", en 20 meter lång bassäng utmed Kvillepiren som är öppen för alla och "Allmänna bastun" som är bokningsbar för alla och helt gratis. I anslutning till badet ligger sandstranden playan och ett liten saltvattensbassäng som förses med vatten från den saltvattenskil med rent havsvatten som finns i älven.

Den 5 juni år 2021 ska en första etapp av den permanenta Jubileumsparken stå klar. Därefter ska parken fortsätta att utvecklas under många år med hjälp av göteborgarna. Tillsammans, steg för steg, skapar vi Jubileumsparken – en mötesplats för alla där staden möter vattnet.

Telefon
031-368 96 96
Besöksadress
Frihamnen 7
Öppettider
Under sommarsäsongen (maj–november) är det mest aktiviteter igång i Jubileumsparken. I år (2020) inleds sommarsäsongen den 9 maj men eftersom vi har börjat bygga den de permanenta delarna av parken, som ska vara klara till 5 juni 2021 när Göteborgs Stad fyller 400 år, så kommer det inte vara lika många aktiviteter igång som tidigare sommarsäsonger. Vad som är öppet och när uppdaterar vi kontinuerligt på denna webbplats.

Under höst/vinter/vår är bastun öppen för drop-in under vissa tider. I övrigt är parkområdet öppet, till exempel för lek i uteklassrummet. Eventuella tillfälliga aktiviteter, under övrig tid på året, informerar vi om på facebook, instagram och här på Jubileumsparkens webbplats.

Från och med vecka 5 till och med vecka 18 (28 januari–3 maj) 2020 är bastun öppen fyra dagar i veckan. Nytt för i år är att alla passen är drop-in. Det betyder att de första besökarna på plats släpps in till bastuns 25 platser för att basta under en timma.

Det kommer alltså inte gå att förboka bastun, förutom till de transseparatistiska passen (bastupass för alla som identifierar sig som transpersoner eller ickebinära, det vill säga en person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man). De förbokar du genom att skicka mejl till info@jubileumsparken.se eller genom att komma som drop-in i mån av plats. Anledningen är att vårt bokningssystem har haft sina begränsningar och att öppettiderna kan komma att påverkas av byggnationen av de permanenta delarna av Jubileumparken som börjar under 2020.

Tider för drop-in i bastun 28 januari till och med 3 maj:

Ojämna veckor: 5, 7, 9, 11, 13, 15 & 17
Tisdagar
17.15 Kvinnor & ickebinära*. Drop-in.
18.30 Mix - Drop-in
19.45 Mix - Drop-in
Torsdagar
17.15 Män & ickebinära*. Drop-in.
18.30 Mix - Drop-in
19.45 Mix - Drop-in
Lördagar
10.15 Mix - Drop-in
11.30 Mix - Drop-in
12.45 Mix - Drop-in
14.00 Kvinnor & ickebinära. Drop-in.
Söndagar
10.15 Mix - Drop-in
11.30 Mix - Drop-in
12.45 Mix - Drop-in
14.00 Män & ickebinära*. Drop-in.

Jämna veckor: 6, 8, 10, 12, 14, 16 & 18
Tisdagar
17.15 Mix - Drop-in
18.30 Mix - Drop-in
19.45 Män & ickebinära*. Drop-in.
Torsdagar
17.15 Mix - Drop-in
18.30 Mix - Drop-in
19.45 Kvinnor & ickebinära*. Drop-in.
Lördagar
10.15 Mix - Drop-in
11.30 Mix - Drop-in
12.45 Mix - Drop-in
14.00 Män & ickebinära*. Drop-in.
Söndagar
10.15 Mix - Drop-in
11.30 Mix - Drop-in
12.45 Kvinnor & ickebinära*. Drop-in.
14.00 Transseperatistisk** bastu. Förbokning via mejl info@jubileumsparken.se

*Ickebinär: En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel intergender eller genderqueer.
**Transseparatistiskt pass i bastun: Pass för alla som identifierar sig som transperson eller ickebinär.
Postadress
Frihamnen 4
417 55 Göteborg
Om parker i Göteborgs Stad
Har du synpunkter på eller frågor om parkerna, kontakta Göteborgs Stad tel. 031-365 00 00 eller goteborg@goteborg.se.