Hitta parker och planteringar

I Göteborg finns många parker av olika storlek och karaktär. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

Överåsparken

Foto: Peter Svenson

Parken anlades på 1860-talet och ligger vid Danska vägen i Örgryte. Här finns promenadvägar med utsikt över södra Göteborg. Parken, som även kallas engelska parken, anlades som grönområde runt familjen Dicksons palats Överås, med exotiska fruktodlingar, växthus med mera. Det finns en del träd kvar från tiden då parken anlades.

Närmaste hållplats: Herrgårdsgatan.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om parker i Göteborgs Stad
Har du synpunkter på eller frågor om parkerna, kontakta Göteborgs Stad tel. 031-365 00 00 eller goteborg@goteborg.se.