Hitta parker och planteringar

I Göteborg finns många parker av olika storlek och karaktär. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

Fjärdingsparken

Fjärdingsparken ligger i Flunsåsstråket som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Parken rustades upp under 2019 och fick då nya gång- och cykelstråk, sittplatser, dricksvattenfontän, ny lekplats och upprustade odlingslotter (drivs av Rosenträdgårdens odlarförening (www.sch-gbg.org/stadsodling).Var snäll och gå inte på gräset i Fjärdingsparken eftersom det är nysått och ännu inte har tagit sig.


I parken hittar du gräsytor att leka, spela och umgås på, en lugnare plats för avkoppling med bland annat hängmattor, lekplats och odlingslotter. Här finns även insektshotell och andra inslag som gynnar pollinatörer.

Tillgängligheten är god. Parken är platt och nyanlagd, här finns picknickbord med extra plats för rullstol. Här finns två belysningsmaster och flera sittplatser.

Precis intill parken anlägger idrotts- och föreningsförvaltningen en ny inhängnad fotbollsplan och en lokalförvaltningen bygger en ny förskola i Flunsåsstråket. Gå in på stadsutveckling.goteborg.se/flunsasstraket för mer information.

Under 2022 kommer parken utökas med en mindre yta, där det idag ligger en tillfällig förskola.

Närmaste hållplats: Wieselgrensgatan, Vågmästareplatsen

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om parker i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter parkerna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret .