Hitta parker och planteringar

I Göteborg finns många parker av olika storlek och karaktär. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

Färjenäsparken

I Färjenäsparken har du fin utsikt över älven. Foto: park- och naturförvaltningen

Genom historien har här funnits både industrier och bostäder men sedan 2008 är det en stor park med fantastisk kontakt med älven. Uppe på berget finns många fina utsiktsplatser över göteborgska landmärken.

I västra delen av parken finns en av Hisingens största lekplatser. Bredvid lekplatsen finns en stor aktivitetsyta med utegym, skateanläggning, basketplaner samt en 9-manna konstgräsplan. Även en motionsslinga på 1400 meter är markerad utmed stigarna i parken.

Den tidigare villabebyggelsen har lämnat spår i form av terrasser och rester av gamla trädgårdar. Några av dessa har bevarats och skapar fina picknickplatser där du också kan grilla på de anlagda grillkärlen.

Från och med januari 2021 byggs Färjenäsparken ut med evenemangsyta som möter älven, omgärdad av naturlika planteringar. Klart under början av 2022. Du hittar mer information om Färjenäsparkens utveckling på stadsutveckling.goteborg.se/projekt/farjenasparken.

Hållplats: Pölsebo, Eriksbergs färjeläge.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om parker i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter parkerna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret .