Hitta parker och planteringar

I Göteborg finns många parker av olika storlek och karaktär. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

Krokängsparken

Från Krokängsparken ser du ut över älven. Foto: Peter Svenson

En vacker naturpark som anlades år 1902. Här sparas döda träd som ger parken en mycket speciell karaktär. Gott om hackspettar och småfåglar. Ekskog dominerar. Här finns även ett utsiktsberg och två grusbollplaner.

Från januari 2020 till 2024 bygger Trafikverket ut Hamnbanans tredje etapp, mellan Eriksberg och Pölsebo, till dubbelspår som går genom en tunnel under Krokängsparken och Bratteråsberget. Under byggtiden kan du ta dig fram och vistas i Krokängsparken. Några vägar kommer i perioder att stängas av, men nya alternativa vägar och stigar har anlagts. På Trafikverkets webbplats finns en karta som visar var du kan ta dig fram:
Karta framkomlighet Krokängsparken på Trafikverkets webbplats för Hamnbanan

Närmaste hållplatser: Eriksberg Krokäng, Oslogatan, Danaplatsen.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om parker i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter parkerna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret .