Hitta parker och planteringar

I Göteborg finns många parker av olika storlek och karaktär. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

Hisingsparken

Hisingsparken är Göteborgs största park. Den innehåller de flesta naturtyper, men domineras av hällmark och tallskog. Här finns våtmarksområden som Slätta Damm, Klare mosse och Gunnestorps mosse. I parken finns gott om gångvägar och stigar.
I norra delen ligger Kättilsröds lantgård där man kan hälsa på djuren. Trivsamma koloniområden med odlingslotter och stugor finns i väster.

Närmaste hållplatser: Grimbo, Bjurslätts torg, Bjurslättsliden, Klare mosse, Hinnebäcksgatan.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om parker i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter parkerna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret .