Hitta parker och planteringar

I Göteborg finns många parker av olika storlek och karaktär. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

Brunnsparken

Foto: Cinna Axelsson

Brunnsparken är den äldsta parken i Göteborg, skapad 1822 av stadsarkitekt Jonas Hagberg i strikt fransk barockstil med symmetriska trädrader. Den var från början en holme i hamnkanalen, där man på 1680-talet placerade stadens järnvåg. I parken finns en fontän med statyn "Såningskvinnan", även kallad "Johanna i Brunnsparken", av Per Hasselberg som stod färdig 21 juli 1883 på Johannadagen. Det andra konstverket som finns i parken är stenskulpturen ”Livshjulet” av Ann Carlsson Corneev.

Under 2019/2020 har Brunnsparken rustats upp, på uppdrag från park- och naturnämnden, för att bli ljusare, grönare och mer välkomnande. Den 17 februari 2020 var upprustningen klar och parken öppnades. Det som återstår är plantering av perenner i maj och att sätta tillbaka kandelaberbelysningen från 1884 som nu restaureras.

Närmaste hållplats: Brunnsparken.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om parker i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter parkerna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret .