Parker, planteringar

I Göteborg finns många parker av olika storlek och karaktär. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

I Göteborg finns många parker av olika storlek och karaktär. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

Här kan du läsa mer om Göteborgs parker och om hur vi arbetar med att skapa ett grönare, skönare och mer blommande Göteborg.

2017 planterade park- och naturförvaltningen små blomsteråkrar på prov på olika platser i Göteborg. De blev uppskattade inslag i stadsmiljön och har därför blivit återkommande.

Göteborgs träd är viktiga för staden och dess invånare på många olika sätt. Träden är ett viktigt estetiskt element i stadsbilden och trädalléerna gör stadens stråk tydligare.

Det pågår många återplanteringar och nyplanteringar av träd i staden just nu och park- och naturförvaltningen får in frågor och synpunkter kring de olika trädprojekten. Här följer svar på några vanliga frågor.

I Göteborg finns cirka 2000 hektar kommunal parkmark. Stadens parker är av olika storlek och karaktär, en del är naturliga grönområden och andra har en mer anlagd parkkaraktär. Parkerna är viktiga mötesplatser och rekreationsområden för både göteborgare och besökare. För att vi ska trivas och känna oss trygga i stadens parker är det viktigt att de sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Göteborgs Stad vill att det ska finnas en variation i stadsmiljön och det gäller även gräsmattorna. Därför klipper vi gräsmattorna olika ofta.

Aktuellt

 • Sjuka träd tas ner för att ersättas med nya i Opalparken

  Publicerad 25 maj 2020
  I början av 2021 kommer delar av Kastanjeallén vid Opaltorget tas ner, träden tas ner eftersom de är smittade med Phytophtora, en svampliknande mikroorganism som angriper växter. Fler nya träd än tidigare, med bredare variation, kommer att ersätta kastanjerna.
 • Upprustning av Pölsebokajen april till september 2020

  Publicerad 13 maj 2020
  Med start under våren 2020 rustar park- och naturförvaltningen upp Pölsebokajen.
 • Fira i närområdet och håll avstånd

  Publicerad 24 april 2020
  Helger + sol och värme = uteliv. Fira förnuftigt. Håll avstånd. Njut av din närmiljö.
 • Matprat inställt

  Publicerad 27 mars 2020
  Från och med 27 mars och tills vidare är aktiviteten "Matprat" i Slottsskogen inställd.
 • Så bevaras träd och naturmiljö när Trafikverket bygger ut Hamnbanan

  Publicerad 23 januari 2020
  I slutet av januari börjar Trafikverket att bygga ut Hamnbanans tredje etapp. Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Den är idag enkelspårig och byggs ut till dubbelspår för att kunna öka kapaciteten för godstrafik till och från Göteborgs hamn. Utbyggnaden påverkar grönområdena Krokängsparken och Bratteråsberget.