Skötsel, renhållning av lekplatser

Alla lekplatser ses över minst en gång i veckan och säkerhetsbesiktigas varje år.

Park- och naturförvaltningen sköter 290 lekplatser i Göteborg och arbetar hela tiden för att höja kvalitén och förbättra säkerheten. Lekplatserna ska vara säkra, trygga och roliga för dig och ditt barn att vistas på.

Servicegaranti för lekplatser

Du är garanterad att:

  • Lekplatserna städas minst en gång i veckan
  • När du anmält att något är trasigt ska det vara lagat eller utbytt inom 10 arbetsdagar. Vid beställning av reservdelar kan leveranstid tillkomma.
  • Om det finns lekredskap som kan ge allvarliga personskador tas det bort eller stängs av omgående
  • Lekplatserna säkerhetsbesiktigas varje år. Besiktningen utförs mot gällande utgåva av standarden SS EN 1176 och SS EN 1177

Din hjälp behövs också för att lekplatserna ska vara fina och lekvänliga.

  • Anmäl direkt om något är trasigt. Du kan göra det via telefon, e-post eller appen Lekplatsen till Göteborgs Stad.
  • Kom ihåg att slänga skräpet i närliggande papperskorg.
  • Ta inte med hunden till lekplatsen
  • Från och med 1 juli 2019 är det förbjudet att röka på lekplatser.

Om park- och naturförvaltningen inte håller garantin ska du få en förklaring till varför och om när problemet i så fall kommer att åtgärdas.