Lekplatsen ligger vid bostadshus med träd som ger skugga och gräsmattor runt om
Foto: Park- och naturförvaltningen

Marklandsgatan (lekplats 81)

Lekplatsen ligger i anslutning till Skytteskolan.

Redskap: Kompisgunga, två bebisgungor, två däckgungor, liten rutschkana, lekhus, hängmatta, volträcke, gungdjur och klätterlek. Baksandlåda, balansbom och pingisbord.

Tillgänglighet: Underlaget runt gungställningen, rutschkanan och lekhuset består av gummiasfalt som underlättar framkomligheten för personer med fysisk funktionsnedsättning. Hängmattan och gungdjuren står i träflis och baksandlådan kommer man i från asfaltytan.

Närmaste hållplats: Axel Dahlströms torg

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefon
031-365 00 00(Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Hitta lekplatser

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta lekplatser

Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret. Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen. 

Appen Lekplatsen