Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Visar 261 - 271 av 271 platser
Två delar med gungor i en och klätterlek med rutschkana i den andra. Gräsmattor, träd och bänkar finns det gott om.

Växelmyntsgatan (lekplats 74)

På denna delade lekplats finns olika gungor, klätterlek och rutschkana. Gräsytor som inbjuder till spontanlek och bollspel och även...

Åliden (Lekplats 318)

En lekplats som ligger i slutet på Åliden mitt i ett villaområde. Lekplatsen renoverades hösten 2020. Redskap: en gungställning,...

Stor yta av sand med bland annat en gungbräda och en klätterställning.

Älvaleken (lekplats 86)

Lekplatsen ligger i Änggårdens egnahemsområde, i närheten av Botaniska trädgården. Redskap: Två däckgungor, rutschkana, klätterlek, lekhus,...

Lekplatsen ligger intill bostadshus med gräsmattor, träd och grusad yta med bänk och lekredskap

Älvhålegatan (lekplats 131)

Lekplatsen ligger nära stora grönområden, som till exempel Flunsåsparken. Här finns sittplatser för fikapausen. Redskap: Klätterhus med...

Yta av gummiasfalt med en gungställning.

Ärlegatan (lekplats 94)

Lekplatsen ligger vackert på Gråberget. Där finns både en bollplan med gräs och fin natur att leka i. Redskap: Två däckgungor, en...

Stor yta av sand med bland annat en grävskopa och gungdjur.

Ättehögsgatan (lekplats 266)

Ligger på en höjd, lite i skymundan och inte nära trafik. Här finns bänkbord för fikapausen. Redskap: Släntrutschkana, kompisgunga,...

Öppen lekplats med gräsmattor, träd och bänkar. Plastgräs och sandlådor med lekredskap

Öarna (lekplats 113)

Lekplatsen Öarna (lekplats 113) ligger i Lundby. Redskap: Balanslek med stubbar, gungställning med bebisgungor och kompisgunga, lekhus,...

Yta av gräs och sand med bland annat en cykelkarusell, lekhus och gungställning.

Östra Gjutegården (lekplats 51)

Lekplatsen ligger i mitten av Gjutegården och har Vilda Västern-tema. På lekplatsen finns också ett utegym och en grusplan. Redskap:...

Yta av gummiasfalt med bland annat klätterställningar och gungställningar.

Östra Kvillebäcken (lekplats 506)

Lekplatsen ligger intill de nybyggda husen i Kvillebäcken. Längs lekplatsen går Kvillebäcken och där finns trädäck ut mot vattnet där du kan...

Yta av sand med en stor gungställning och klätterställning med rutschkana.

Östra Skansgatan (lekplats 338)

Lekplatsen ligger mitt i Haga. Här finns även basketplan och fotbollsplan. Redskap: Fyra däckgungor, rutschkana, volträcke, snurrplatta,...

Stora gräsmattor runt sandlåda med gungor och lekredskap

Östra Skärvallsgatan (lekplats 20)

Lekplatsen inbjuder till både spontanaktiviteter och bollspel på de stora gräsytorna. Men också gungor, sandlådor och klätterhus med...