Lekplats med gräsmattor, asfaltering, många sittplatser och olika lekytor
Foto: Park- och naturförvaltningen

Doktor Liborius Gata (lekplats 169)

I grönområdet mellan bostadshusen och spårvagnsspåret ligger denna lekplats. Här finns gott om stora gräsmattor som inbjuder till lek och picknick. På lekplatsen hittar du olika gungor, klätterlek, flera lekhus, ljudlekar, sandlåda och rutschkana. 

Närmaste hållplats: Doktor Fries Torg

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hitta lekplatser

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta lekplatser

Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret. Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen. 

Appen Lekplatsen