Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Gårdstensdalen (lekplats 399)

Lekplatsen ligger i det populära grönområdet Gårdstensdalen, som rustades upp till en stadsdelspark under 2019 och 2020. Runt lekplatsen finns stora öppna gräsytor för lek, picknick och umgänge. I närheten finns också utegym, boulebana, tennisbana, fruktlund, promenadvägar och sittplatser.

Redskap:
Barngunga, platt gunga, kompisgunga, vippgunga, sandlåda med bakbord, lekställning med dubbla rutschkanor, ett stort klätternät samt klätterlek för de större barnen med rutschkana och tre tipis (=tältformade lekhus).

Närmaste hållplats: Peppargatan (från väster) eller Salviagatan (från öster)
Lekplatsnummer för felanmälan: 399

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen