Hitta lekplatser

Här hittar du information om 185 av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Gömmet, Lars Kaggsgatan (lekplats 405)

Lekplatsen ligger vackert vid Bunkebergets fot. Här finns möjlighet till lek i naturen runtom lekplatsen. Vintertid finns det en mycket bra pulkabacke.

Redskap:
Två däckgungor, bebisgunga, stålrutschkana, karusellgunga, fjädergunga, baksandlåda men bakbord, klätterställning, bolltratt, basketkorgar, volträcke och linbana.
På lekplatsen finns även vissa redskap för skejt; kinked grind rail och street spine.

Tillgänglighet:
Underlaget på lekplatsen runt gungställningen består av gummiasfalt som underlättar framkomligheten för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Belysning:
Det finns tre belysningsstolpar på lekplatsen, dock ej riktade.

Närmaste hållplats
Bellevue

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Här hittar du ett urval av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Lekplatserna är av varierande storlek och har olika slags redskap.

Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad tel. 031-3650000 eller goteborg@goteborg.se. Uppge lekplatsens nummer som står i parentes.

Appen Lekplatsen