Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Fotbollsvägen (lekplats 300)

Lekplatsen ligger på en grönyta i ett villaområde vid Fotbollsvägen.

Redskap: Gungställning med en babygunga samt en vanlig gunga, rutschkana, balanslek, piruett, bakbord, sandlåda, grusyta för boule, mini-fotbollsmål.

Tillgänglighet: Gångvägarna är av packad stenmjöl och intill gungställning och grusyta för boule finns möjlighet att sitta på tillgänglighetsanpassade soffor. Bakbordet vid sandlådan är placerat så en rullstol kan köra intill. Lekplatsen har belysning.

Närmsta hållplats är Handbollsvägen

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen