Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Komettorget (lekplats 523)

Foto: Park- och naturförvaltningen

Detta är en mediumstor lekplats, här finns lekutrustning för olika åldrar med volträcke, studsmatta och en mindre rutschkana. Det finns en konstgräs/basket plan, samt en stor naturgräsyta med en slänt på östersidan för till exempel pulkaåkning vintertid. Ovanför slänten finns det gott om bänkar med utsikt över hela lekplatsen. På lekplatsen finns också den färgglada lekskulpturen "En slags blomma" gjord av konstnären Pia König.

Närmsta hållplats: Komettorget

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen