Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Keillers park (lekplats 484)

Lekplatsen ligger i anslutning till Rambergssskolan. Lekplatsen har ett naturtema och ligger fint i Keillers park.

Redskap:
Klätterställning i sandyta. Bord för fika. Hinderbana med flis som markmaterial och stockar att klättra på, en berättarhörna och en köksdel med betongdjur formgivna av konstnären Karin Agelii. Från lekplatsen går en slinga ut i naturen där man kan leka i indianhusen. Under kompisgungorna är det gummiasfalt som gör det lättare för fysiskt funktionshindrade att ta sig fram. Asfaltsslinga med gupp där man kan köra med rullstol, cykel eller skateboard.

Närmaste hållplats:
Lantmannagatan

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen