Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Fyrkgången (lekplats 370)

Lekplats Fyrkgången (nr 370) är tillfälligt avstängd för att rustas upp.
Lekplatsen behöver rustas upp för att vara rolig, säker och tillgänglig. Arbetet beräknas vara klart i början av december.

Lekplatsen ligger mellan två bostadsområden på Högsbohöjd. Här finns bänkbord för fikapausen.

Redskap:
Två däckgungor, en babygunga, en mindre och en lite större klätterställning med rutsch, gungdjur.

Närmaste hållplats:
Fyrktorget

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen