Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Kometgatan (lekplats 396)

Lekplatsen ligger mellan Rymdtorget och Komettorget och är därför mycket centralt belägen i östra Bergsjön. Spårvagnspår på ena sidan och skogsklätt berg med en gammal rodelbana på andra sidan. Norr om lekplatsen finns en stor grusfotbollsplan och basketplan. Söder om lekplatsen ligger en vacker talldunge med picknickmöjligheter. Det finns även en populär grillplats i anslutning till lekplatsen.

Redskap:
Lång rutschkana längs en bergsslänt, kompisgunga, kombigunga, linbana, rymdnät att klättra i, pargunga, trosslek, studsmatta.

Närmaste hållplats:
Komettorget

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen