Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Haga Kyrkogata (lekplats 181)

Lekplatsen ligger på Haga kyrkoplan, en park med många planteringar och sittplatser. Lekplatsen är inhägnad. Där finns även picknickbord.

Redskap:
Bebisgunga, däckgunga, kompisgunga, lekhus, rutschkana, klätterlek, snurrkopp, gungdjur och sandlåda med bakbord.

Tillgänglighet:
På stora delar av lekplatsen består underlaget av gummiasfalt som underlättar framkomligheten för personer med fysisk funktionsnedsättning. Gungdjuren, snurrkoppen och lekhuset står på asfalt. Balansstenar och balansstockar står på stenlagd yta.

Närmaste hållplats:
Hagakyrkan

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen