Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Gunnilse Ås (lekplats 467)

Naturinspirerad lekplats som ligger omgiven av ekskog. Fallunderlaget består till största delen av träflis. Närmaste granne är en förskola.

Redskap:
Klätter- och balanslekställningar gjorda av trä, linbana, släntrutschkana, basketvägg och sandlåda med bakbord.

Närmaste hållplats: Ekeredsvägen
Lekplatsnummer för felanmälan: 467

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen