Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Gunnel Weinås väg (lekplats 471)

Lekplatsen ligger vid det nybyggda området i Kviberg, i närheten av ett koloniområde och en förskola. En liten bäck och skog ligger bredvid lekplatsen. På lekplatsen växer både bambu och körsbär. Rutschkanan är en av de längsta i Kortedala och gjord i plast. Det gör att den är väldigt snabb, vilket kan vara bra att tänka på.

Redskap:
Rutschkana, rymdnät, snurrpiruetter.

Tillgänglighet:
Både vid rutschkanan och klätternätet består underlaget av gummiasfalt som underlättar framkomligheten för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen